Επικοινωνία
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣΤΟΥ

Έσλιν 6, 11523 Αμπελόκηποι - Αθήνα
Τηλ.: 210 6468180 - Fax: 210 6448140
website: http://www.exem.gr, E-mail: exem@hol.gr