25-27 Ιουνίου 2010
1Ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού με διεθνή συμμετοχή.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα και τα πρακτικά του Συνεδρίου...

Τελικό πρόγραμμα